CALENDARIO LITURGICO DEL MESE DI GIUGNO (2018)

GIUGNO È  IL MESE CHE CHIESA DEDICA AL SACRO CUORE DI GESU’

“… se è vero, come abbiamo riconosciuto, che l’attuale disordine della società consiste nell’abbandono di Gesù Cristo, e che a far scomparire tale disordine non vi è altro mezzo che rimettere nella società Gesù Cristo, bisogna pur confessare che a ciò nulla giova maggiormente, che la divozione al suo Sacratissimo Cuore. Il Cuore di Gesù è il cuore, in cui sono raccolte tutte le bellezze, tutte le perfezioni, tutte le virtù, tutte le dottrine, tutti gli ammaestramenti di Gesù Cristo…”

[Carmagnola: IL SACRO CUORE DI GESU’, S.E.I. Ed. Torino, 1920 – impr.-]

Indulgenze per il mese di giugno: 

253

Mensis sacratissimo Cordi Iesu dicatus

Fidelibus, qui mense iunio (vel alio, iuxta Rev.mi Ordinari prudens iudicium), pio exercitio in honorem Ssmi Cordis Iesu publice peracto devote interfuerint,conceditur:

Indulgentia decem annorum quolibet mensis die;

Indulgentia plenaria, si diebus saltem decem huiusmodi exercitio vacaverint et præterea peccatorum veniam obtinuerint, eucharisticam Mensam participaverint et ad Summi Pontificis mentem preces fuderint. Iis vero, qui præfato mense preces vel alia pietatis obsequia divino Cordi Iesu privatim praestiterint, conceditur:

Indulgentia septem annorum semel quolibet mensis die;

Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodo quotidie per integrum mensem idem obsequium peregerint; at ubi pium exercitium publice habetur, huiusmodi indulgentia ab iis tantum acquiri potest, qui legitimo detineantur impedimento quominus exercitio publico intersint (S. C. Indulg., 8 maii 1873 et 30 maii 1902; S. Pæn. Ap., 1 mart. 1933).

(A coloro che nel mese di giugno praticano un pio esercizio in onore del Sacro Cuore di Gesù in pubblico, si concedono 10 anni ed in privato 7 anni, e Indulgen. Plenaria se esso verrà praticato almeno per 10 giorni con le s. c.).

Altre indulgenze ove viene celebrato solennemente il Cuore Sacratissimo di Gesù con corso di predicazione:

Præterea, si mensis sacratissimo Cordi dicatus solemniter celebratur, scilicet cum sacra prædicatione aut quotidie, aut ad formam spiritualium exercitiorum (duplici saltem concione singulis diebus) per octiduum, sive in ecclesiis sive in publicis vel (prò legitime utentibus) semipublicis oratoriis, conceditur:

Indulgentia plenaria prò singulis visitationibus, die qua mensis clauditur, ab iis lucranda, qui diebus saltem decem sacris concionibus et piis precibus adstiterint, vel spiritualibus exercitiis ex integro vacaverint (piis obsequiis passim præstitis), si præterea sacramentalem confessionem instituerint, cælestem Panem sumpserint et sexies Pater, Ave et Gloria ad mentem Summi Pontificis in unaquaque visitatione recitaverint;

2° a) Indulgentia quingentorum dierum prò iis, qui aliquod præstant pium opus, ut præfatum exercitium magis diffundatur aut incrementum suscipiat;

b) Indulgentia plenaria, additis sacramentali confessione, alicuius ecclesiæ vel publici oratorii visitatione et ad mentem Summi Pontificis oratione, prò iisdem, quoties sacram Communionem infra prædictum mensem receperint;

Indultum altaris privilegiati personalis, die qua mensis concluditur, concionatoribus et rectoribus ecclesiarum et oratoriorum, ubi praedictum exercitium solemniter peragitur (S. C. Indulg., 8 aug. 1906; Pius X, ex privata Audientia, exhibito documento, 26 ian. 1908; Pæn. Ap., 15 nov. 1927 et 5 iul. 1930).

256

Actus reparationis

Iesu dulcissime, cuius effusa in homines caritas,

tanta oblivione, negligentia, contemptione,

ingratissime rependitur, en nos, ante altaria

tuae provoluti, tam nefariam hominum socordiam

iniuriasque, quibus undique amantissimum

Cor tuum afficitur, peculiari honore resarcire contendimus.

Attamen, memores tantæ nos quoque indignitatis non expertes aliquando fuisse, indeque

vehementissimo dolore commoti, tuam in primis

misericordiam nobis imploramus, paratis, voluntaria

expiatione compensare flagitia non modo

quae ipsi patravimus, sed etiam illorum, qui,

longe a salutis via aberrantes, vel te pastorem

ducemque sectari detrectant, in sua infidelitate

obstinati, vel, baptismatis promissa conculcantes,

suavissimum tuae legis iugum excusserunt.

Quae deploranda crimina, cum universa espiare

contendimus, tum nobis singula resarcienda

proponimus: vitæ cultusque immodestiam

atque turpitudines, tot corruptelæ pedicas

innocentium animis instructas, dies festos

violatos, exsecranda in te tuosque Sanctos iactata

maledicta àtque in tuum Vicarium ordinemque

sacerdotalem convicia irrogata, ipsum

denique amoris divini Sacramentum vel neglectum

vel horrendis sacrilegiis profanatum, publica

postremo nationum delicta, quæ Ecclesiæ a

te institutæ iuribus magisterioque reluctantur.

Quae utinam crimina sanguine ipsi nostro

eluere possemus! Interea ad violatum divinum

honorem resarciendum, quam Tu olim Patri in

Cruce satisfactionem obtulisti quamque cotidie

in altaribus renovare pergis, hanc eamdem nos

tibi præstamus, cum Virginis Matris, omnium

Sanctorum, piorum quoque fìdelium expiationibus

coniunctam, ex animo spondentes, cum præterita

nostra aliorumque peccata ac tanti amoris

incuriam firma fide, candidis vitae moribus,

perfecta legis evangelicæ, caritatis potissimum,

observantia, quantum in nobis erit, gratia tua

favente, nos esse compensaturos, tum iniurias

tibi inferendas prò viribus prohibituros, et quam

plurimos potuerimus ad tui sequelam convocaturos.

Excipias, quæsumus, benignissime Iesu,

beata Virgine Maria Reparatrice intercedente,

voluntarium huius expiationis obsequium nosque

in officio tuique servitio fidissimos ad mortem

usque velis, magno ilio perseverantiæ munere,

continere, ut ad illam tandem patriam perveniamus

omnes, ubi Tu cum Patre et Spiritu

Sancto vivis et regnas in sæcula sæculorum.

Amen.

 (Extra ecclesiam vel oratorium, loco: altaria tua, dicatur: conspectum tuum.)

Indulgentia quinque annorum.

Indulgentia plenaria, additis sacramentali confessione, sacra Communione et alicuius ecclesiae aut publici oratorii visitatione, si quotidie per integrum mensem reparationis actus devote recitatus fuerit.

Fidelibus vero, qui die festo sacratissimi Cordis Iesu in qualibet ecclesia aut oratorio etiam (prò legitime utentibus) semipublico, adstiterint eidem reparationis actui cum Litaniis sacratissimi Cordis, coram Ssmo Sacramento sollemniter exposito, conceditur: Indulgentia septem annorum; Indulgentia plenaria, dummodo peccata sua sacramentali pænitentia expiaverint et eucharisticam Mensam participaverint (S. Pæn. Ap., 1 iun. 1928 et 18 mart. 1932).

265

Deus, qui nobis, in Corde Filii tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos dilectionis thesaurus misericorditer largiri dignaris; concede,

quæsumus, ut illi devotum pietatis nostræ prestante obsequium, dignæ quoque satisfaction is exhibeamus officium. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen (ex Miss. Rom.).

[Indulgendo quinque annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, quotidiana orationis recitatione in integrum mensem producta (S. Pænit. Ap., 18 apr. 1936).]

266

Concede, quæsumus omnipotens Deus, ut qui

in sanctissimo dilecti Filii tui Corde gloriantes,

præcipua in nos caritatis eius beneficia recolimus,

eorum pariter et actu delectemur et fructu.

Per eumdem Christum Dominum nostrum.

Amen.

Indulgentia quinque annorum.

Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodo quotidie per integrum mensem oratio devote repetita fuerit (S. Pæn. Ap., 20 oct. 1936).

Queste sono le feste del mese di GIUGNO

1 Giugno Primo venerdì

2 Giugno Primo Sabato Ss. Marcellini, Petri, atque Erasmi Mártyrum.  Simplex

3 Giugno Dominica II Post Pentecosten    Semiduplex Dominica minor

4 Giugno S. Francisci Caracciolo Confessóris    Duplex .

5 Giugno S. Bonifatii Epíscopi et Martyris    Duplex

6 Giugno S. Norberti Episc. et Confessóris    Duplex

8 Giugno Sanctissimi Cordis Domini Nostri Jesu Christi    Duplex I. classis

9 Giugno Ss. Primi et Feliciani Mártyrum    Simplex

10 Giugno Dominica III Post Pentecosten    Semiduplex Dominica minor S. Margaritæ Reginæ Víduæ

11 Giugno S. Barnabæ Apostoli    Duplex *L1*

12 Giugno S. Joannis a S. Facundo Confessóris    Duplex

13 Giugno S. Antonii de Padua Confessóris et Ecclesiæ Doctoris    Duplex

14 Giugno S. Basilii Magni Confessóris et Ecclesiæ Doctoris    Duplex

15 Giugno Ss. Viti, Modesti atque Crescentiæ Mártyrum    Simplex

17 Giugno Dominica IV Post Pentecosten    Semiduplex Dominica minor

18 Giugno S. Ephræm Syri Confessóris et Ecclesiæ Doctoris    Duplex

19 Giugno S. Julianæ de Falconeriis Virginis    Duplex

20 Giugno S. Silverii Papæ et Martyri    Simplex

21 Giugno S. Aloisii Gonzagæ Confessóris    Duplex

22 Giugno S. Paulini Epíscopi et Confessóris    Duplex

23 Giugno In Vigilia S. Joannis Baptistæ    Duplex II. classis *L1*

24 Giugno In Nativitate S. Joannis Baptistæ    Duplex I. classis *L1*

25 Giugno S. Gulielmi Abbatis    Duplex

26 Giugno Ss. Joannis et Pauli Mártyrum    Duplex

28 Giugno S. Irenæi Epíscopi et Martyris    Duplex

29Giugno SS. Apostolorum Petri et Pauli    Duplex I. classis *L1*

30 Giugno In Commemoratione S. Pauli Apostoli    Duplex *L1*