UN’ENCICLICA AL GIORNO TOGLIE GLI ERETICI DI TORNO: REGNANS IN EXCELSIS

La bolla papale di Papa San Pio V, Regnans in Excelsis, depone la pretesa regina Elisabetta I e pone l’Inghilterra sotto interdetto. Pio V dichiara Elisabetta “serva di malvagità” ed eretica, e libera tutti i suoi sudditi dall’obbligo si esserle fedele. L’intramontabile condanna papale [irreformabile ed eterna davanti a Dio senza pubblica abjura] contro il mostruoso usurpante governo elisabettiano [l’attuale “monarchia britannica” è FALSA al 100% ] è pubblicata sia in latino che in italiano.

“L’ estrema corruzione e la malvagità della nazione inglese ha provocato la giusta ira di Dio. Quando la malizia raggiungerà la pienezza della sua misura, Dio, nella sua ira, invierà al popolo inglese (1) gli spiriti malvagi che lo puniranno e affliggeranno con severità (2) separando l’albero verde dal suo tronco originale [Roma] …. ” Profezia del re S. Edoardo d’Inghilterra (XI sec.)

(1) È un fatto storico che l’Eresiarca Enrico VIII (come Lutero) usasse la Cabala occulta nella formulazione della sua setta pervertita.

(2) Lo scisma anglicano venne predetto vari secoli prima del suo effettivo verificarsi.

(Immagine del (falso) “Principe” Carlo, che indossa una yarmulka ebraica il 29/04/08)

SDN PII PAPÆ V SENTENTIA DECLARATORIA
CONTRA ELIZABETHAM PRÆTENSAM ANGLIÆ REGEM,
ET EI ADHARENTES HÆRETICOS

Qua etiam dichiarantur absoluti omnis subditi a iuramento fidelitatis,
et quocunque alio debito.

ET DIENCEPS OBEDIENTES
Anathemate illaqueantur.

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI,
AD FUTURAM REI MEMORIAM

Regnans in excelsis, omnis in cœlo et in terra potestas, Unam Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam, extra quam nulla est salus, uni soli in terris, videlicet apostolorum principi Petro, Petrique successori Romano Pontifici, in potestatis plenitudine tradidit gubernandam. Hunc unum super omnes gentes, et omnia regna principem constituit, qui evellat, destruat, dissipet, disperdat, plantet, et aedificet, ut fidelem populum mutuae charitatis nexu constrictum in unitate spiritus contineat, salvumque et incolumem suo exhibeat salvatori. Quo quidem in munere obeundo, nos ad praedictae ecclesiae gubernacula Dei benignitate vocati, nullum laborem intermittimus, omni opera contendentes, ut ipsa unitas, et Catholica religio (quam illius autore ad probandum suorum fidem, et correctionem nostram, tantis procellis conflictari permisit) integra conservetur . – Sed imporum numerus tantum potentia invaluit, ut nullus iam in orbe locus sit relictus, quem illi pessimis doctrinis corrumpere non tentarint; adnitente inter cæteros, flagitiorum serva Elizabetha prætensa Angliæ regina, ad quam veluti ad asilo omnium infestissimi profugium invenerunt. Hæc eadem, regno occupato, supremi ecclesiæ capitis locum in omni Anglia, eiusque præcipuam autoritatem atque iurisdictionem mostri sibi usurpanti, regnum ipsum iamtum ad fidem Catholicam, et bonam frugem reductum, rursus in miserum exitium revocavit. Usu namque verae religionis, quam ab illius desertore Henrico VIII olim eversam, claræ memoriæ Maria regina legittima huius sedis præsidio reparaverat, potenti manu inibito, secutisque et amplexis hæreticorum erroribus, regium consilium ex Anglica nobilitate confectum diremit; illudico oscuro hominibus hæreticis complevit, Catholicæ fidei cultores oppressit, improbos concionatores atque impietatum administros reposuit. Missæ sacrificium, preces, ieiunia, ciborum delectum, cœlibatum, ritualque Catholicos abolevit. – Libros manifest hæresim continentes toto regno proponi, impia mysteria, et instituta e Calvini præscriptum a se suscepta et observata, etiam a subditis servari mandavit. Episcopos ecclesiarum, rectores, et alios sacerdotes Catholicos suis ecclesiis et beneficiis eiicere, ac de illis, et aliis rebus ecclesiasticis in hæreticos disponere, de ecclesiæ causis decerenere ausa. Prælatis, clero, et populo, ne Romanam ecclesiam agnoscerent, neve eius præceptis sanctionibusque canonicis obtemperarent, interdixit; plerosque in nefarias leges suas venire, et romani pontificis auctoritatem atque obedientiam abiurare, seque solum in temporalibus et spiritualibus dominam agnoscere, iureiurando coegit; pœnas et supplicia in eos qui dicto non essent audientes imposuit, easdemque abis, qui in unitate fidei et prædicta obedientia perservarunt, exegit; Catholicos antistes et ecclesiarum rectores in vincula coniecit, ubi multi diuturno languore et tristitia confecti, extremum vitæ diem misere finierunt. – Qua omnia cum apud omnes nationes perspicua et notiora sint, et gravissimo quamplurimorum testimonio ita comprobata, ut nullus omnino locus excusationis, defensionis, aut tergiversationis relinquatur, nos multiplicantibus aliis atque aliis super alias impietatibus et facinoribus, et præterea fidelium persecutione, religionisque afflictione, impulsu et opera dictæ Elizabethæ quotidie magis ingraviscente; quoriam illius animum ita obfirmatum atque induratum intelligimus, ut non modo pias Catholicorum principum de sanitate et conversione preces monitionesque contempserit, sed ne huius quidem sedis ad ipsam hac de causas nuncios in Angliam traiicere permiserit, ad arma iustitiæ contra eam de necessitate conversi, dolorem lenire non possumus, quod adducamur in unam animadvertere, cuius maiores de republica Christiana tantopere meruere. Illius itaque autoritate suffulti, qui nos in hoc supremo iustitiæ throno, licet tanto impegnamente, voluit collocare, de apostolicæ potestatis plenitudine dichiaramus prædictam Elizabetham hæreticam, et hæreticorum fautricem, eque adhærentes in prædictis, anathematis sententiam incurrisse, esseque a Christi Corporis unitate præcisos. – Quin etiam ipsam prætenso regni prædicti iure, necnon omni et quocunque dominio, dignitate, privilegioque privatam; et item proceres, subditos, et populos dicti regni, ac cæteros omnes, qui illi quomodunque iuraverunt, un iuramento huiusmodi, ac omni prorsus dominii, fidelitatis, et obsequii debito, perpetuo absolutos, prout nos illos præsentium auctoritate absolvimus; et privamus eandem Elizabetham prætenso iure regni, omnibus supradictis aliisque. Præcipimusque et interdicimus universis et singulis proceribus, subditis, populis, et aliis prædictis, ne illi eiusve monitis, mandatis et legibus auded obedire. Qui secus egerint, eos simili anathematis sententia innodamus. Quia vero difficile nimis esset, præsentes quocunque illis opus erit perferre, volumus ut earum exempla, notaii publici manu, et prælati ecclesiastici, eiusve curiæ sigillo obsignata, eandem prorsus fidem in iudicio, et extra illud ubique gentium faciant, quam ipsae præsentes facerent, si essent exhibitæ vel ostensæ.

Dato Romæ apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominae millesimo quingentisimo sexagesimo nono, quinto kalendis Martii, pontificatus nostri anno quinto.

SDN. PAPA PIUS V

5 marzo 1570

UNA DICHIARAZIONE DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO QUINTO,  CONTRO ELISABETTA, LA PRETESA REGINA D’INGHILTERRA,  E GLI ERETICI A LEI ADERENTI.

… e di come tutti i suoi sudditi siano dichiarati sciolti dal Giuramento di Fedeltà e da ogni altra cosa a lei dovuta; e coloro che  d’ora in poi obbediscono a lei, sono accomunati  nell’Anatema

PIO VESCOVO, SERVO DEI SERVI DI DIO,

AD FUTURAM REI MEMORIAM

Colui che regna in alto, a cui è dato ogni potere in cielo e in terra, e che affidò il governo della Chiesa, Una, Santa, Cattolica ed Apostolica, fuori dalla quale non c’è salvezza, ad uno solo sulla terra, cioè a Pietro, Principe degli Apostoli, e al successore di Pietro, il Romano Pontefice, per essere governata in pienezza di potere. Egli solo ha costituito Principe su tutto i popoli e su tutti i regni, per strappare, distruggere, disperdere, consumare, piantare e costruire, per poter tenere il popolo fedele strettamente unito al vincolo della carità, nell’unità dello spirito, e presentarlo immacolato ed incolume al suo Salvatore. – Obbedienti a tale ufficio, Noi, chiamati per bontà di Dio  al governo della predetta Chiesa, non risparmiamo dolori e fatiche, lavorando senza omissioni, onde conservare integra nella medesima unità la Religione Cattolica (il cui Autore, onde provare la fede dei suoi figli e, per nostro emendamento, ha sofferto di essere punito con così grandi afflizioni). Ma il numero degli empi ha ottenuto un tale potere che non c’è più un posto in tutto il mondo che non abbiano provato a corrompere con le loro più malvagie dottrine ; la più perniciosa di tutte ha trovato rifugio, tra gli altri, presso in Elisabetta, la pretesa regina d’Inghilterra, la serva di malvagità. Questa stessa donna, pervenuta al regno usurpando mostruosamente il posto di capo supremo della Chiesa in tutta l’Inghilterra, la sua autorità e la giurisdizione, ha portato indietro il suo reame, già cattolico e che aveva dato buoni frutti, in uno stato di miserabile distruzione . Poiché aveva con mano forte inibito l’esercizio della vera Religione che Maria, la leggendaria legittima Regina, di illustre  memoria, dopo il suo rovesciamento da parte di Enrico VIII, aveva restaurato con l’aiuto di questa Sede, ha seguito ed abbracciato gli errori degli eretici; ha rimosso dal Regio consiglio la Nobiltà inglese, e lo ha riempito di oscuri uomini eretici, ha oppresso i seguaci della Fede Cattolica, ha istituito Predicatori disonesti ed empi ministri, ha abolito il sacrificio della Messa, le preghiere, i digiuni, l’astenersi dalle carni, il celibato, le cerimonie e i riti Cattolici. Ha ordinato che fossero letti in tutto il Reame libri contenenti Eresie manifeste, intrattenendo ed osservando i misteri e le empie istituzioni secondo il Prescritto di Calvino, osservati ugualmente da ella stessa; ha osato gettare vescovi, parroci di chiese e altri sacerdoti cattolici, fuori dalle loro Chiese e dai loro benefici, e conferire questi ed altre cose ecclesiastiche agli eretici; ha vietato ai prelati, al clero e al popolo di riconoscere la Chiesa di Roma o di obbedire ai suoi precetti e alle sue sanzioni canoniche; ha costretto la maggior parte di loro a render conto  alle sue leggi malvagie, ad abiurare l’autorità e l’obbedienza del Papa di Roma, e ad accettarla, sotto giuramento, come la loro unica signoria in questioni temporali e spirituali; ha imposto sanzioni e punizioni a coloro che non erano obbedienti ed ha preteso di esigere la predetta obbedienza da coloro che perseverano nell’unità della fede; ha gettato i prelati e i parroci cattolici in prigione, dove molti, logorati da lunghi languori e sofferenze, hanno miseramente concluso le loro vite. Tutto questo è manifesto e noto tra tutte le nazioni, talmente ben dimostrato dalla grave testimonianza di molti uomini, che non c’è posto per scuse, difese o tergiversazioni, Noi, vedendo le impunità e i crimini moltiplicarsi uno dopo l’altro, che la persecuzione dei fedeli e le afflizioni della religione diventavano quotidiane sempre più gravi sotto la guida e l’attività di detta Elisabetta, e riconoscendo che la sua mente è così ostinata e determinata, che ha non solo disprezzato le pie preghiere e gli ammonimenti con cui i principi cattolici hanno cercato di dissuaderla e convertirla, ma non ha nemmeno permesso che i nunzi inviati a lei in questa materia da questa Sede attraversassero l’Inghilterra, siamo obbligati dalla necessità a prendere contro di lei le armi della giustizia, anche se non possiamo astenerci dal rimpiangere di essere costretti a rivolgerci contro una delle maggiori comunità cristiana i cui antenati hanno così tanto meritato. Quindi, appoggiandoci all’autorità di Colui si è compiaciuto di porci, sebbene indegnamente, su questo supremo seggio di giustizia, facendo uso dalla pienezza del nostro potere apostolico, dichiariamo la predetta Elisabetta, eretica e fautrice di eretici, ed i suoi seguaci nelle questioni suddette, di essere incorsi nella sentenza di anatema, e di essersi posti fuori dall’unità del Corpo di Cristo. – E inoltre (la dichiariamo) essere privata del suo preteso titolo alla corona summenzionata e di ogni signoria, dignità e privilegio di sorta. – E anche (dichiariamo) che i nobili, i sudditi e le persone del suddetto Regno e tutti gli altri che in qualche modo avessero prestato giuramento a lei, siano assolti per sempre da tale giuramento e da qualsiasi dovere di fedeltà e obbedienza, derivante dalla signoria; e noi, per l’autorità dei nostri poteri, li assolviamo e priviamo inoltre la stessa Elisabetta del suo preteso titolo alla corona e di tutte le altre cose dette sopra. Diffidiamo e comandiamo a tutti e singolarmente i nobili, i sudditi, il popolo e tutti gli altri: che non osino obbedire ai suoi ordini, mandati e leggi. Coloro che agiranno in senso contrario, saranno coinvolti nella stessa sentenza di scomunica. – Perché in verità potrebbe essere troppo difficile trasmettere queste diposizioni ovunque fosse necessario, noi faremo in modo che siano riprodotti altri esemplari, per mano di un notaio e sigillate con il sigillo di un prelato della Chiesa o del suo tribunale, che abbiano simile forza ed efficacia, dentro e fuori dai procedimenti giudiziari, in tutti i luoghi tra le nazioni, ove questi stessi fossero esibiti o mostrati.

Dato a Roma, a San Pietro, nell’incarnazione di nostro Signore  millenovecentosessantanove, il quinto delle calende di marzo e anno quinto del nostro Pontificato.